PLATBA ROČNÍCH POPLATKŮ

03.03.2010 15:22

Platbu ročních poplatků (hracích a členských) můžete uhradit na č.ú. 43-2450990207/0100, kde variabilní symbol bude buď  RČ nebo členské číslo.