Řádné členství v klubu GCBNJ

O řádné členství v klubu může požádat každý zájemce, který zašle vyplněnou přihlášku do našeho občanského sdružení. Přihláška je projednána výborem klubu a výbor informuje žadatele o jejím schválení či zamítnutí.

V případě schválení přijetí do klubu výborem, se žadatel stává členem klubu v okamžiku, kdy zaplatí vstupní členský příspěvek a roční členský příspěvek. O připsání vstupního a ročního členského příspěvku na účet sdružení je nový člen obratem informován.

Na členství v klubu není právní nárok.

 

Přihláška do klubu GCBNJ - ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ .pdf